Redakcja "Sierpeckich Rozmaitości"


Redaktor prowadzący - Ryszard Suty, tel. 609-312-988
Halina i Jan Burakowscy
Bogumiła i Zdzisław Dumowscy
Paweł Bogdan Gąsiorowski
Tomasz Kowalski
Danuta Nawrocka-Nowak
Magdalena Staniszewska
Mariusz Turalski
Maria Wiśniewska