3/2009
okladka
Numer 3/2009 (lipiec-sierpień-wrzesień 2009)
Spis artykułów: (dokumenty w formacie pdf)
Okładka strona nr 1
Okładka - Państwo Burakowscy wyprowadzają się z Sierpca strona nr 2
Na początku musi być słowo (Ryszard Suty),

X spotkanie z poezją w starym borkowskim Młynie (Magdalena Staniszewska),
strona nr 3
Z ROKU NA ROK - 2006, 2007, 2008 r. (Maria Wiśniewska) strona nr 4
strona nr 5
Z DNIA NA DZIEŃ KWIECIEŃ - CZERWIEC 2009 /wybór/ (Maria Wiśniewska) strona nr 6
Wspomnienia pisane z pamięci (Henryk Tuziński) strona nr 7
strona nr 8
Rzeźba TRON ŁASKI z kościoła Św. Ducha w Sierpcu (Danuta Nawrocka - Nowak) strona nr 9
Niezwykłe spotkania Paulina Orzechowskiego (Paweł Bogdan Gąsiorowski)

Kozaczyzna w dziejach Polski i Rosji - ciąg dalszy z poprzedniego numeru (Jan Burakowski)
strona nr 10
strona nr 11
strona nr 12
Jan Burakowski zaprezentował w sierpeckiej Bibliotece swoją najnowszą książkę (Magdalena Staniszewska) strona nr 13
Chrześniak generałowej Jeżewskiej, czyli rzecz o Arturze Sumińskim i jego związkach z okolicami Sierpca (Paweł Bogdan Gąsiorowski) strona nr 14
strona nr 15
strona nr 16
TRYUMF SŁOWIAŃSZCZYZNY Uwagi na marginesie książki Jana Burakowskiego "Polska. Rosja. Słowiańszczyzna" (Andrzej Olechowski) strona nr 17
Listy ws książki Jana Burakowskiego "Polska. Rosja. Słowiańszczyzna" (Jerzy Wiatr, Prof. Bronisław Gołębiowski, Prof. Andrzej Lam) strona nr 18
Czy da się dzisiaj obronić ideę Słowiańszczyzny? (Zdzisław Dumowski) strona nr 19
strona nr 20
Rościszewskie Spotkania z Muzyką Fryderyka Chopina – II edycja (Magdalena Staniszewska)

Kościół z Drążdżewa (Opracował R.S.)
strona nr 21
strona nr 22
Przed Sierpeckim Ratuszem (Ryszard Suty) strona nr 23
Pieśń wykonana przed sierpeckim Ratuszem 20 czerwca [2009 r.] (słowa: Paweł Bogdan Gąsiorowski) strona nr 24
Zbigniew Herbert, Modlitwa Pana Cogito - podróżnika (dr Bogumiła Dumowska)

W Skansenie na żywo (rs)
strona nr 25
strona nr 26
W 90-te urodziny (Eugeniusz Konopski) strona nr 27
III Mazowieckie Wędrowanie (Paweł Bogdan Gąsiorowski) strona nr 28
Historia Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1969-2009. Powołanie oddziału (Grzegorz Wąsiewski) strona nr 29
Dwa wesela i pogrzeb... (Józef Gutowski) strona nr 30
Nowe obiekty Muzeum Wsi Mazowieckiej Kompleks muzealno - wystawienniczy (Fot. i opracowanie: R. Suty) strona nr 31
XIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania" (Olga Bylińska) strona nr 32
strona nr 33
Barbara Gil wybrana Sierpczanką Roku 2008

Zdzisław Dumowski kolejnym laureatem medalu Zasłużony dla Miasta Sierpca. Praca na rzecz regionalizmu doceniona przez władze miejskie. (Magdalena Staniszewska)
strona nr 34
strona nr 35
strona nr 36
strona nr 37
Czworonożny symbol sierpeckiego PKS, czyli pies prawie jak człowiek (Halina i Jan Burakowscy) strona nr 38
Medal "Zasłużony dla Miasta Sierpca" dla Zdzisława Dumowskiego - wywiad (Ryszard Suty) strona nr 39
strona nr 40
strona nr 41
Wystawa grupy artystów "Impresja" (Magdalena Staniszewska) strona nr 42
HISTORIA ZEGARA NA RATUSZU W SIERPCU (Maria Wiśniewska) strona nr 43
W y j a ś n i e n i e do życiorysu Henryka Gutowskiego umieszczonego w książce pt. "Ziemia Sierpecka znana i nieznana". (Mieczysław Chojnacki) strona nr 44
Sierpczanin z Kanady (Marek Kisielewski) strona nr 45
strona nr 46
Wakacyjny marazm nad Liffey (Paulina Ostrowska) strona nr 47
strona nr 48
O rodzinie ballada niech płynie (Ryszard Suty na Zjazd Rodziny Jaworowskich) strona nr 49
Patriotyzm polski, a powstanie warszawskie refleksje niepoprawne politycznie (Janusz Bernatowicz)

Piernikowa wystawa w Ratuszu (Magdalena Staniszewska)
strona nr 50
strona nr 51
Jarmark niejarmarczny (Marcin Sumowski)

Subiektywnie (p)o Toruniu (tekst i fot. Marcin Sumowski)
strona nr 52
strona nr 53
Wakacje… Wakacje… Wakacje!!! (O.B.) strona nr 54
Ostatni koncert rockowy w starym Domu Kultury (Jakub Leszczyński) strona nr 55
strona nr 56
Sierpecki Hyde Park (Liberalna) strona nr 57
Gmina ewangelicka w Sierpcu (Tomasz Kowalski) strona nr 58
strona nr 59
strona nr 60
SPORT KALENDARIUM IV-VI 2009 r. (Mariusz Turalski) strona nr 61
Reklamy - Okładka strona nr 62
strona nr 63
strona nr 64


Numer 3/2009 strony od 1 do 32 (11,5 MB)
Numer 3/2009 strony od 33 do 64 (9,0 MB)