1/2001
Z Domu Kultury

Rok 2000 okazał się dla Domu Kultury w Sierpcu istotnym pod wieloma względami. Zrealizowano zmiany wynikające z nowych przepisów prawa (przekształcenie w instytucję upowszechniania kultury). Opracowano i uchwalono nowy statut placówki określający podstawy jej działalności. Tyle jeśli chodzi o sprawy prawno-organizacyjne . Tak naprawdę to najważniejsze jest jednak to co zorganizowaliśmy w ubiegłym roku . A troszkę tego bylo. Mieliśmy dwa wspaniale jubileusze działalności: XV-lecie istnienia Zespołu Dziecięcego "Bąbie" oraz XV-lecie istnienia Ludowego Zespołu Artystycznego "Kasztelanka" (na uroczystościach panowała miła, serdeczna atmosfera, nie zabrakło także urodzinowych tortów). W zajęciach merytorycznych prowadzonych w 15 zespołach oraz 7 kołach zainteresowań uczestniczyło (w cyklu tygodniowym) ponad 300 osób. I właśnie ta działalność stanowi podstawę naszego funkcjonowania.

Kolejna z realizowanych form to różnorodne imprezy organizowane dla mieszkańców miasta, adresowane do widowni o odmiennych upodobaniach i bez ograniczeń wiekowych. W roku ubiegłym odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy. Pozwolę sobie wymienić tylko te największe. Były to kolejne edycje Dziecięcego Festiwalu Piosenki, Teatru, Tańca Kwiecień - Plecień, Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Kasztelania 2000", Pleneru Plastycznego, Jesiennych Spotkań z Muzyką Młodzieżową oraz Konkursu Tańca Dyskotekowego. Wspólnie z władzami miasta zorganizowano cykl imprez o charakterze festynowym, umiejscowionych na Pl. Chopina, gdzie mogliśmy podziwiać występy Rudiego Schubertha i bawić się przy muzyce do późnych godzin nocnych. Jest to nowa propozycja w naszym kalendarium imprez i nie zabraknie jej również tak jak pozostałych w bieżącym roku.

Rzeczą niezmiernie ważną, o której należy nadmienić w tym miejscu są sprawy inwestycyjne oraz zakupy rzeczowe dokonane w 2000 roku. Dzięki dotacji miejskiej wymieniono okna w budynku oraz zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający, co umożliwiło realizację imprez bez dodatkowych kosztów związanych z jego wynajmem. Oczywiście nasz dzień powszedni to także i różne problemy, w konfrontacji z którymi "wychodzimy na swoje".

Mamy nadzieję że nasze ubiegłoroczne propozycje chociaż w minimalnym stopniu zaspokoiły oczekiwania mieszkańców miasta. Oferta programowa na rok 2001 zawiera więcej pozycji (mam nadzieję że jeszcze bardziej ciekawych niż dotychczas). Ale o tym możecie się przekonać tylko w jeden możliwy sposób uczestnicząc w proponowanych przez Dom Kultury imprezach - do czego wszystkich gorąco i serdecznie namawiam.

Zbigniew Czajkowski