1/2001
Z DNIA NA DZIEŃ
Grudzień 2000 - luty 2001

25.XI Stulecie urodzin Stefana Gołębiowskiego - wybitnego poety, pedagoga i działacza społecznego, pięknie uczczono w Bieżuniu, jego rodzinnym mieście. Muzeum Małego Miasta wydało starannie opracowaną książkę poświęconą Poecie (jako Nr 17 "Bieżuńskich Zeszytów Historycznych") a miejscowe Gimnazjum otrzymało Jego imię. W uroczystości nadania gimnazjum imienia poety uczestniczyli przedstawiciele okolicznych miast i gmin, władz powiatowych z Żuromina i in. Żadnego reprezentanta Sierpca nie dostrzeżono.

25.XI Rada Powiatu powołała radnego Witolda Lorka na przewodniczącego ważnej Komisji Budżetu i Promocji Powiatu (w związku z rezygnacją Waldemara Młynarczyka). Jak wskazuje jednak budżet powiatu na 2000 r. dotychczasowe kierunki i priorytety budżetowe nie uległy zmianie (m.in. ani złotówki na kulturę).

30.XI W Sierpcu przebywała goszcząca w Polsce delegacja guberni smoleńskiej Federacji Rosyjskiej z gubernatorem na czele. Goście spotkali się z władzami miasta i gminy oraz przedstawicielami sierpeckiego biznesu.

30.XI - 1.XII Narada rektorów wyższych uczelni rolniczych w Sierpcu poświęcona problemom ochrony środowiska.

12-14.XII Kolejne doroczne Kolędowanie w hufcu sierpeckim ZHP.

13.XII Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego w Sierpcu zorganizował spotkanie z mgrem Wiesławem Kowalskim, dyrektorem Biura TNP. Przedstawił on swoje wrażenia z podróży do Wilna, Odessy i Petersburga ilustrowane wykonanymi przez siebie fotogramami.

19.XII Zarząd Miejski w Sierpcu podjął decyzję o wyborze Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku jako podmiotu zarządzającego TBS-em w Sierpcu. Kto nam zdoła wytłumaczyć celowość sięgania po pomoc Płocka w tej sprawie, otrzyma od redakcji "SR" specjalną nagrodę.

21.XII Państwowa Szkoła Muzyczna w Sierpcu zorganizowała Koncert Bożonarodzeniowy. Orkiestra szkolna pod dyrekcją Józefa Komorowskiego wykonała popularne kolędy.

25.XI Rada Powiatu uchwaliła przystąpienie powiatu sierpeckiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadwkrzańskich (z siedzibą w Żurominie). Rada Miejska na razie zastanawia się.

28.XII Rada Powiatu powołała na powiatowego rzecznika konsumentów Marię Pakulską - radcę prawnego starostwa. Potrzebujący porady lub pomocy konsumenci mogą się kontaktować z Panią Rzecznik pod numerem telefonu Urzędu Powiatowego (275-46-48) lub bezpośrednio w Urzędzie.

29.XII W Borkowie Koscielnym (gm. Sierpc) oddano do użytku halę sportową przy miejscowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

31.XII 2000. W ramach reorganizacji struktury policji w Polsce, w powiecie sierpeckim zlikwidowano na wsi gminne komisariaty policji (było ich 5). W ich miejsce utworzono 3 rewiry okręgowe (w Gozdowie, Mochowie i Zawidzu) oraz 1 rewir międzydzielnicowy dla gmin Rościszewo i Szczutowo. "Rewir" to nawiązanie do nazwy tradycyjnej (jeszcze z czasów carskich) ale czemu "gmina" w języku policyjnym nazywa się "dzielnicą" tego już doprawdy Kronikarz dociec nie może. Ale najważniejsze jest, że nasi dzielni policjanci sprawnie łapią złodziei. W 2000 r., z 71,8 % wykrytych przestępstw, powiat sierpecki znalazł się w czołówce wojewódzkiej. Spadła też liczba przestępstw (rozbojów aż o połowę).

XII Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu otrzymała z Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy komplet najnowszego wydania jednej z najbardziej renomowanych w świecie encyklopedii: "Encyclopaedia Britannica" (w języku angielskim).

1.I 2001 Rozpoczęło w Sierpcu działalność Centrum Szkolenia Praktycznego (przekształcono w nie dotychczasowe warsztaty szkolne Zespołu Szkół Nr 1). Praktyczne walory przekształcenia są trudne do zdefiniowania ale zawsze co centrum to nie warsztaty a i tytuł dyrektorski ciągle brzmi dumniej niż kierownik (choć znaczy dokładnie to samo). Pomysły na kilka innych Centrów dojrzewają m.in.: Centrum Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym, Centrum Nauki Języków Obcych).

3.I Janusz Piechociński, prezes mazowieckiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otworzył uroczyście pracownię chemiczną Wydziału Zamiejscowego SGGW w Sierpcu (sfinansowaną przez TOŚ). Tego samego dnia J. Piechociński (ale już jako szef mazowieckiego PSL), wręczył legitymacje nowym członkom Polskiego Stronnictwa Ludowego z pow. sierpeckiego.

11.I Zakłady Mięsne „Olewnik” zostały wyróżnione przez Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa za całokształt działalności. Wyróżnienie wręczono właścicielowi podczas konferencji w Krakowie.

16. I Obradowała w Sierpcu doroczna Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej (czyli zebranie sprawozdawcze za rok 2000).

18.I Wspólne posiedzenie Rady Powiatu i kadry naukowej Wydziału Zamiejscowego SGGW w Sierpcu poświęcone ustaleniu wspólnych działań na rzecz rozwoju Wydziału. Ustalono, m.in., że podejmie się działania na rzecz zbliżenia profilu studiów do potrzeb i możliwości zatrudnienia, powołania od nowego roku akademickiego Centrum Języków Obcych i Pracowni Informatycznej (dotacja Prezydenta R.P.).

18.I W czasie sesji Rady Miejskiej w Sierpcu, grupa radnych zgłosiła wniosek o odwołanie burmistrza Marka Kośmidra. Wniosek będzie rozpatrywany w drugiej połowie lutego (wymóg minimum 30 dni od daty zgłoszenia na sesji).

20 - 21. I Na zaproszenie Burmistrza Sierpca w mieście przebywała delegacja San Pedro del Pinatar z Hiszpanii (prowincja Murcja) pod przewodnictwem burmistrza Pedro Jose Perez Ruiza. Podpisano list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy między obu miastami. Delegacji hiszpańskiej towarzyszyli: Zbigniew Siemiątkowski (inicjator kontaktów) i Jorge Zieleniewski - Radziejewski, konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Murcji.

22.I W Sierpcu gościł znany uzdrowiciel Clive Harris. Tym razem koncentrował się na chorobach nowotworowych. Zainteresowanie było znaczne ale mniejsze niż przed laty. W ogóle zainteresowanie niekonwencjonalnymi metodami leczenia, a szczególnie bioenergoterapeutyką maleje, proporcjonalnie do wzrostu liczby uzdrowicieli.

27.I Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane otrzymało nową siedzibę (w budynku "Fiz-medu" przy ul. Narutowicza 17a). Na okolicznościowej imprezie uhonorowano symboliczną statuetką dra Bogdana Sobańskiego, zasłużonego w organizowaniu pomocy niepełnosprawnym.

31.I Stopa bezrobocia w powiecie sierpeckim przekroczyła 20 % (20,1 %).

27 - 28. I "Gazeta Wyborcza" opublikowała dodatek poświęcony Północnemu Mazowszu ("Samorządy na Mazowszu") wypełniony głównie artykułami popularyzującymi poszczególne miasta i powiaty. Nie dostrzegliśmy w nim artykułów dotyczących miasta i powiatu Sierpc. Strata niewielka bo wkładka rozprowadzona była tylko w naszym regionie, a koszt promocji znaczny.

31.I W roku 2001 Sierpc ma organizować dożynki wojewódzkie. W związku z tym starosta P. Ambor i przewodniczący Rady Powiatu S. Nastałek odwiedzili Rypin, by zapoznać się z doświadczeniami tamtejszego powiatu "w temacie dożynek".

I Zatarg między władzami gmin a starostwem sierpeckim o lokale wiejskich ośrodków zdrowia. Starostwo jest formalnym właścicielem lokali i żąda za ich przekazanie gminom 260 tys. zł z tytułu spłaty amortyzacji.

I Bardzo popularne stało się w Sierpcu szczepienie przeciw grypie. W 5-leciu 1996 - 2000 liczba osób szczepiących się wzrosła 106-krotnie (!). Szczepienie jest chyba skuteczne, bo liczba osób chorujących na grypę zmniejszyła się wydatnie.

7.II Wyróżnienie Burmistrza dla najlepszego dzielnicowego policji w Sierpcu otrzymał aspirant Jerzy Rogowicz. Zgłoszono także kandydaturę Jerzego Rogowicza do nagrody wojewódzkiej.

8.II W Bibliotece Miejskiej w Sierpcu odbyła się impreza podsumowująca wyniki IV Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży.

22.II W Bibliotece Miejskiej odbyła się promocja tomu poezji Jerzego G. Milewskiego pt. „Mochowskie dzieci” wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej.

22.II Rada Miejska w Sierpcu odrzuciła wniosek grupy radnych w sprawie odwołania burmistrza Marka Kośmidra i zmieniła skład Zarządu Miejskiego.

J.B.