1/2001
Szlak czystych serc w Gimnazjum

W dniu 27 lutego b.r. o godz. 12.00 młodzież gimnazjalna przyłączyła się do ogólnopolskiego protestu antynarkotykowego. Zainspirowany pomysłem Marka Kotańskiego radny, pan Kazimierz Czermiński zaproponował zorganizowanie akcji na terenie miasta. Ze względu na trudności obiektywne impreza odbyła się wewnątrz budynku.

Uczniowie zostali zapoznani z celem protestu, o którym nie wszyscy wiedzieli. O godz. 12.00 wszyscy gimnazjaliści i pracownicy szkoły złączyli się w łańcuch rąk. Jak to uczniowie, chcieli w nieskończoność przedłużać tę chwilę, ale ograniczono się do dwóch minut. Po wejściu do klas wszyscy wypełnili ankietę nt. obecności i dostępności narkotyków w szkole oraz nt. działalności profilaktycznej.

Przypomniano, że w szkole - jako miejscu publicznym obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz, że gimnazjum włączyło się do ogólnopolskiej kampanii antynikotynowej; "NIE TRUJ SIĘ" zorganizowanej przez PARPA.

Bożena Watemborska