1/2001
Straż Pożarna w Sierpcu

W miesiącu styczniu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu brała udział w 20 zdarzeniach mających miejsce na tereniu powiatu Sierpc.

W zdarzeniach łącznie śmierć poniosły cztery osoby, a straty materialne oszacowano ogółem na sumę: 100 tyś. PLN, w tym 18 tyś. budynki.

Uratowano mienie za łączną sumę 176 tyś. PLN.

Z ogólnej liczby 20 zdarzeń to:

 • 6 pożarów, wszystkie wielkością odpowiadały pożarom małym,
 • 11 miejscowych zagrożeń,
 • 3 alarmy fałszywe, z których 2 zaliczone zostały jako złośliwe oraz 1 w dobrej wierze.

 • Prawie wszystkie pożary, które powstały w miesiącu styczniu miały miejsce w domach jednorodzinnych lub budynkach wielorodzinnych:

 • pożar piwnicy w domu jednorodzinnym - miejscowość Lelice gmina Gozdowo,
 • pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym - miasto Sierpc ul. Kwiatowa nr 9 gmina Miasto Sierpc,
 • pożar pomieszczenia kuchennego w domu jednorodzinnym - miejscowość Piastowo Stare gmina Sierpc gmina Sierpc,
 • pożar domu wielorodzinnego, drewnianego - miejscowość Szczechowo gmina Szczutowo.

 • Z ogólnej liczby 11 miejscowych zagrożeń, 6 to wypadki w komunikacji drogowej, które miały miejsce w:

 • Milewku gmina Zawidz,
 • Babcu Piasecznym gmina Rościszewo,
 • Sierpcu gmina Miasto Sierpc,
 • Zbójnie gmina Gozdowo,
 • Sierpcu gmina Miasto Sierpc,
 • Przybojewie gmina Mochowo.

 • Z pośród 3 Alarmów Fałszywych należy wyszczególnić 1 zgłoszenie o podłożeniu bomby w Sądzie Rejonowym w Sierpcu w dniu 11.01.2001 roku o godzinie 1345. Po przyjęciu zgłoszenia i przybyciu na miejsce zdarzenia, dowódca akcji w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego podjęli decyzję o ewakuacji wszystkich osób znajdujących się na terenie Sądu Rejonowego i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Po przybyciu policji przystąpiono do przeszukiwania pomieszczeń sądu w poszukiwania podejrzanych pakunków. Po negatywnym przeszukaniu całego budynku Sądu podjęto decyzje o zakończeniu akcji.

  Do tragicznego pożaru doszło w dniu 25.01.2001 roku w miejscowości Szczechowo, gmina Szczutowo gdzie zginęły trzy osoby. Pożar powstał o budynku drewnianym wielorodzinnym, w którym mieszkały cztery osoby, a którego właścicielem jest Urząd Gminy Szczutowo. W budynku mieszkały osoby nie posiadające własnych mieszkań, z terenu gminy Szczutowo, którym zostały przydzielone pomieszczenia mieszkalne przez wójta gminy. Pożar zauważyła o godzinie 1040 jedna z mieszkanek budynku. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dowódca akcji zaczął prowadzić działania mające na celu likwidację pożaru i ograniczenie rozprzestrzenianiu się ognia. Dowódca uzyskał informację o możliwości przebywania 3 osób w palącym budynku. Wprowadzono prądy wody do wnętrza budynku i zaczęto równocześnie przewietrzanie pomieszczeń. O godzinie 1243 dowódca zawiadomił Powiatowe Stanowisko Kierowania o odnalezieniu dwóch ciał w pomieszczeniu, a o godzinie 1245 poinformował o znalezieniu trzeciej ofiary śmiertelnej w pomieszczeniu sąsiednim. Akcją Ratowniczo-gaśniczą dowodził kpt. Krzysztof Zdziebłowski dowódca JRG. Na miejsce zdarzenia przybyli: Komendant Powiatowy PSP, z-ca Komendanta Powiatowego, Oficer Operacyjny, oficer ds. operacyjno-szkoleniowych, Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu oraz Oficer Inspekcyjny Województwa z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej województwa mazowieckiego z siedzibą w Warszawie.

  Osoby, które poniosły śmierć w pożarze, to:

 • Czesław R lat 53,
 • Kazimierz R lat 41,
 • Joanna M lat 83.

 • Usunięcie zdarzenia nastąpiło o godzinie 1350, a powrót ostatniej jednostki do Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu o godzinie 1440.

  Do dnia 21.02 2001 roku Komenda Powiatowa PSP interweniowała 14 razy do zdarzeń na terenie powiatu Sierpc. W zdarzeniach, który miały miejsce w miesiącu lutym nie zanotowano wypadków śmiertelnych, a łącznia ilość osób poszkodowanych, którym udzielono pomocy szpitalnej wyniosła 3 osoby. Straty materialne oszacowano ogółem na sumę: 36 tyś. PLN, w tym 0 tyś. budynki.

  Spośród 14 zdarzeń 5 to wypadki i kolizje drogowe, które miały miejsca w:

 • Sierpcu,
 • Przybojewie gmina Mochowo,
 • Szczechowie gmina Szczutowo,
 • Sułocinie gmina Sierpc,
 • Osieku gmina zawidz

 • W ciągu 21 dni lutego miał miejsce tylko jeden pożar w budynku wielorodzinnym, który powstał na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, a następnie jej zapalenia. Pożar nie spowodował znacznych szkód materialnych.

  W dniach 13,14,15.02.2001 roku w miejscowości Pianki gmina Rościszewo miały miejsce poszukiwania zaginionego człowieka lat 23, który jak przypuszcza policja, mógł utonąć w rzece Skrwa. W ciągu trzech dni poszukiwań, Państwowa Straż Pożarna i jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z Rościszewa i Szczutowa skupiły się do przeszukania koryta rzeki na odcinku około 8 kilometrów. W poszukiwaniach brała również udział grupa ratownictwa wodnego z płetwonurkami z Komendy Miejskiej w Płocku. Ogólna liczba strażaków ratowników, którzy brali udział w akcji poszukiwawczej wyniosła 41 osób. Poszukiwania, które nie przyniosły pożądanego efektu zakończyły się w dniu 15.02.2001 roku o godzinie 13:50.