1/2001
NOWA KSIĄŻKA Z BIEŻUNIA

25 listopada ubiegłego roku minęła setna rocznica urodzin Stefana Gołębiowskiego - wybitnego poety, pedagoga i działacza społecznego urodzonego w Bieżuniu i z tym miastem ściśle związanego swą praca i dokonaniami. Bieżunianie doceniają swego wielkiego ziomka: jego dom rodzinny, bezcenną bibliotekę i pamiątki po nim przekształcili w "żywe muzeum", służące dziś miastu. Nie zapomnieli tekże o rocznicy.

24 listopada odbyła się w Bieżuniu sesja poświęcona życiu i twórczości Stefana Gołębiowskiego, której centralnym punktem była uroczystość nadania miejscowemu Gimnazjum Jego imienia. Ukazała się także spora, pięknie wydana książka związana tematycznie z postacią i twórczością Stefana Gołębiowskiego (jako siedemnasty tom "Bieżuńskich Zeszytów Historycznych", wydanych przez Muzeum Małego Miasta, pod redakcją Stanisława Ilskiego).

Stefan Gołębiowski u schyłku życia przy popiersiu swego mistrza - poety rzymskiego Horacego

Ponad 200 - stronicowy tom wypełniają utwory S. Gołębiowskiego(wiersze przedwojenne, szkice wspomnieniowe), obszerna rozprawa Wiktora Mieszkowskiego "Przedwojenne wiersze Stefana Gołębiowskiego na tle poezji skamandryckiej", rys biograficzny Poety, szkic Jadwigi SIedleckiej o 200 - letniej historii domu Gołębiowskich i wspomnienie dziennikarki Krystyny Parnowskiej o Dyrektorze i jego szkole. Cennym uzupełnieniem książki jest zesta kilkudziesięciu pięknych fotografii ukazujących Stefana Gołębiowskiego w różnych sytuacjach i okresach życia.

Bieżuńska książka o Gołębiowskim to publikacja cenna i interesująca. Dobrze by zainteresowali się nią poloniści i wszyscy miłośnicy dobrej poezji i by trafiła do bibliotek.

Jan Burakowski

Ps. Trochę szkoda, że książki wydawane w Bieżuniu przybierają troche sztucznie formę kolejnych zeszytów czasopisma. Utrudnia to ich dotarcie do wszsytkich zainteresowanych i na normany rynek księgarski ( nie są rejestrowane w Przewodniku Bibliograficznym i innych żródłach informacyjnych). A może wartobyło by je wydawać w formie "Biblioteki Bieżuńskich Zeszytów Historycznych" ?