1/2001
Ksiądz Andrzej Zakrzewski
kronikarz dokumentalista i społecznik

Mieszkańcy Gminy Sierpc są podzieleni między 7 parafii. Są to trzy parafie istniejące na terenie miasta Sierpca, dalej parafie w Gójsku i w Sudragach oraz dwie parafie w pełni "gminne", tj. parafia w Borkowie Kościelnym i parafia w Goleszynie. Dwie niezwyczajne parafie i dwóch niezwyczajnych proboszczów, czyli ksiądz Andrzej Zakrzewski w Goleszynie i ksiądz Stefan Prusiński w Borkowie Kościelnym, o którym pisaliśmy w nr 5/1999 "SR". Dziś prezentujemy postać proboszcza z Goleszyna

Ksiądz Andrzej Zakrzewski urodził się 31 sierpnia 1951 r. w Zakroczymiu. W dniu 6 czerwca 1976 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Bogdana Sikorskiego. W latach 1976-1979 był wikariuszem w parafii św. Jakuba w Uniecku. Następny wikariat to parafia św. Rocha w Długosiole, gdzie pracował cztery lata. Kolejny okres czterech lat pracy duszpasterskiej spędził w parafii Wniebowzięcia NMP w Raciążu. Od lipca 1987 roku pracuje w parafii św. Mateusza w Goleszynie.

Dorobek duszpasterski i społecznikowski księdza Andrzeja jest imponujący. Inicjator Zawodów o Puchar św. Floriana (dla OSP działających w parafii), Rozgrywek Piłkarskich o Puchar św. Mateusza dla szkół, Zimowej Parafiady dla szkół, Turnieju Tenisa Stołowego dla szkół, Przeglądu Piosenki Religijnej i Patriotycznej, a także przyznawania tytułu "Herkules Goleszyna" tym osobom, które zrobiły coś szczególnego dla swojej "małej ojczyzny".

Z inicjatywy księdza Andrzeja Zakrzewskiego już siódmy rok jest wydawane czasopism parafialne "Wiara i Życie." W grudniu 2000 roku wyszedł 77 numer miesięcznika redagowanego przez grupę parafian. Pismo "Wiara i Życie" wykracza poza formułę pisma zaangażowanego w służbę ewangelizacji i faktycznie pełni rolę społeczno-kulturalnego. "Wiara i Życie" spotyka się z żywym odbiorem wśród parafian, co świadczy o tym, że trafia w oczekiwania mieszkańców małej goleszyńskiej ojczyzny.

Ksiądz Andrzej Zakrzewski to także historyk i dokumentalista. W publikacji przygotowanej razem z ks. Janem Augustynowiczem pt. "Goleszyńskie kapliczki" (1996) przedstawione zostały kapliczki rozsiane na terenie parafii. Figurki przydrożne w polskiej tradycji są widomym znakiem żywej wiary i wciąż stanowią nieodłączny element także mazowieckiego krajobrazu. W publikacji "Goleszyn wczoraj i dziś" (1998) podjął udana próbę spisania historii parafii, kościoła p.w. św. Mateusza i zaprezentowania jej dzisiejszego stanu. Książeczka ta mówi dobitnie, że wspólnota parafialna jest żywa poprzez uczestnictwo we mszach świętych, odpustach, peregrynacjach obrazów, pielgrzymkach, rekolekcjach, służbie liturgicznej. Publikacje "Nasi sołtysi" (1999), "Szkoła w Susku" (2000) oraz "Pod patronatem św. Floriana" (2000) to prace dokumentalistyczne mogące stanowić materiał źródłowy dla przyszłego historyka.

Zobacz także: Goleszyn - Historia parafii