1/2001
Impreza finałowa IV KONKURSU LITERACKIEGO dla dzieci i młodzieży
zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sierpcu

Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży organizowany przez MBP ma już ośmioletnią tradycję. Organizowany jest co 2 lata. Satysfakcją dla Biblioteki jest fakt, że każdego roku przybywa nam uczestników. Tegoroczni laueaci pochodzą z różnych środowisk, co dowodzi, że zdolności literackie i wrażliwość nie zależą od miejsca zamieszkania. Pragniemy stworzyć szansę każ-demu uczestnikowi. Każda edycja konkursu oprócz wyłonienia grupy najlepszych "literatów" pozostawia tomik poezji , który zawiera utwory narodzone i wyróżnione. Tomik ma swą nazwę serii, brzmi ona: "Młodzi Sierpeccy Twórcy Literatury "

W IV edycji konkursu organizator, Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu, otrzymała 93 prace pisane wierszem i prozą 32 autorów. Siedmiu z nich to uczniowie szkół podstawowych, trzynastu to uczniowie gimnazjów, jedenastu uczęszcza do szkół średnich oraz jedna osoba w wieku poszkolnym. Finał IV Kon-kursu literackiego odbył się 8 lutego w czytelni. Sąd Konkursowy powołany przez MHP w składzie : Henryka Piekarska-przewodnicząca, Antonina Girszewska, Halina Giżyńska-Burakowska, Ewa Jeziórska, Maria Wiśniewska ocenił nadesłane prace i przyznał nagrody i wyróżnienia następującym autorom:

I kategoria wiekowa - szkoły podstawowe
- wyróżnienie dla Katarzyny Sowińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu za opowiadanie pt.:"Swiat według Gacka"
- wyróżnienie dla Joanny Lubomskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu za wiersz pt.:"Bobas".


II kategoria wiekowa - gimnazja
- nagroda dla Marty Morki, uczennicy Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, za zbiór utworów poetyckich
- nagroda dla Katarzyny Robakiewicz, uczennicy Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, za bajkę zatytułowaną "Baśń o biednym młynarczyku i kotce"
- nagroda dla Judyty Warzyńskiej, uczennicy Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, za zbiór utworów poetyckich
- wyróżnienie dla Wioletty Jarzyńskiej, uczennicy Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, za zbiór wierszy
- wyróżnienie dla Justyny Ocickiej, uczennicy Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, za zbiór wierszy
- wyróżnienie dla Aleksandry Waćkowskiej, uczennicy Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu, za prozę zatytułowaną "Świat bez barw”

III kategoria wiekowa - szkoły średnie
- nagroda dla Izabeli Adamiak, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, za utwory poetyckie
- nagroda dla Marty Jagodzińskiej, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, za wiersze i prozę
- nagroda dla Agnieszki Jezierskiej, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, za wiersze i prozę
- nagroda dla Anny Niepytalskiej, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, za wiersze i prozę
- wyróżnienie dla Tomasza Domińskiego, ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, za utwory poetyckie
- wyróżnienie dla Magdaleny Stawskiej, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, za prozę pt.: "Dziadek".

Zgodnie z formułą każdego konkursu nagrodzeni i wyróżnieni zostali ci najlepsi. Podczas imprezy finałowej otrzymali oni dyplomy, nagrody książkowe wyborne czekoladki i tak jak pozostali uczestnicy wydany na tę okazji tomik utworów nagrodzonych i wyróżnionych, opracowałaMaria Wiśniewska.Podczas spotkania finałowego panowała miła i serdeczna atmosfera. Laureaci odbyli "spotkanie autorskie " czytając fragmenty swych utworów przy akompaniamencie Tomka Domińskiego-wyróżnionego uczestnika konkursu,który doskonale improwizując utwory grane na gitarze stworzył doskonałe tło muzyczne do prezentowanych utworów.Czytelnia podczas imprezy konkursowej była pełna.Przybyli dyrektorzy szkół, rodzice, nauczyciele poloniści oraz niezawodni sympatycy naszej Biblioteki.

Na łamach niniejszego czasopisma pragnę złożyć podziękowania dla państwa Czermińskich - właścicieli apteki zlokalizowanej przy ul. Traugutta, którzy w części sfinansowali nagrody książkowe. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Pani mgr Henryki Piekarskiej - przewodniczącej Komisji Konkursowej, która wraz ze mną prowadziła imprezę, przyczyniając się do stworzenia ciepłej i przyjemnej atmosfery dla wszystkich zaproszonych. Dziękuję najserdeczniej Pani Prezydent Fundacji "Sierpc 2000" - mgr Krystynie Szczepek, która tym razem jako osoba prywatna dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych zafundowała eleganckie walentynkowe czekoladki oraz w pięknych, ciepłych słowach podsumowała zorganizowaną imprezę. Finał konkursu został sfilmowany przez lokalną telewizję kablową, która również promuje naszą placówkę.

W obecnym zabieganym świecie, w czasach komputerów i wszechwładnej telewizji dbałość o piękno słowa pisanego staje się jednym z najważniejszych zadań zarówno dla szkoły jak i biblioteki. Kończąc przytoczę słowa Agnieszki Jezierskiej (laureatki konkursu), które uważam za bardzo piękne a gdyby znalazły one odzwierciedlenie w naszym życiu, na pewno stało by się ono lżejsze i przyjemniejsze.

..."Czynić piękno
Być czułym
Kochać Bez względu na wszystko
Żyć"...

Maria Wiśniewska