1/2001
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA
w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu może poszczycić się nowym, jakże cennym nabytkiem w postaci 33-tomowej "Encyclopaedia Britannica" w wersji oryginalnej. Pierwsze wydanie Britanniki. pojawiło się w latach 1768-1771 w Edynburgu. Obecne jest już 15 edycją tego najstarszego i najbardziej renomowanego wydawnictwa encyklopedycznego w świecie. Pierwszych dwanaście tomów Britanniki to tzw. Micropaedia. Zawierają one dziesiątki tysięcy krótkich, faktograficznych haseł dotyczących określonych miejsc, rzeczy i idei uszeregowanych w porządku alfabetycznym.Micropaedia stanowią autonomiczne źród3o informacji, mogą też słuźyć jako dodatek do Macropaedii i Propaedii. Zawierają one odniesienie do Macropaedii w indeksie i do Propaedii poprzez listy proponowanych lektur. Wspomniana wyżej Macropaedia to następne siedemnaście tomów Britanniki. Obejmują one pogłębione naukowo artykuły i opisy dotyczące różnych dziedzin wiedzy i życia.

Kolejną częścią Encyclopaedii jest 2-tomowy Index. Posiada on układ alfabetyczny i zawiera odnośniki do poszczególnych tomów Britanniki. Celem Indexu jest pomoc w wyszukiwaniu informacji.

Część Britanniki zwana Propaedia stanowi 32 tom encyklopedii. Ten tom służy jako przewodnik tematyczny po zawartości encyklopedii. Propaedia podzielone są na 10 części (10 parts), części dzielą się na działy (divisions), których jest 41 a te z kolei dzielą się na 177 sekcji (sections).Sekcje obejmują dwa lub więcej głównych tematów. Każda z dziesięciu części poprzedzona jest esejem wstępnym, omawiającym główne kwestie związane z tą dziedziną wiedzy.

Ostatnią częścią encyklopedii jest "Britannica Book of the Year1997" . Część ta poświęcona jest wydarzeniom na świecie, osobom, trendom w sztuce i nauce oraz ważnym imprezom , które miały miejsce w 1997 r.

Główne atuty "Encyclopaedia Britannica" to aktualność, rzetelność i przystępność. Ciągłą aktualizacją danych zajmuje się międzynarodowy ośrodek informacji w USA. Twórcami haseł są nobliści i uczeni z całego świata.

Posiadanie tego cennego wydawnictwa (duża wartość materialna i informacyjna) Biblioteka Miejska w Sierpcu zawdzięcza fundatorom: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy (Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego). Zdaję sobie sprawę, że z roku na rok zwiększać się będzie liczba osób znających języki obce Miejska Biblioteka Publiczna będzie czuła na takie procesy a "świąteczny podarunek" w postaci "Encyclopaedia Britannica" będzie bodźcem do gromadzenia literatury anglojęzycznej dla czytelników, których zapraszamy do korzystania także z wydawnictw w językach obcych.

Maria Wiśniewska